12 Април

„Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв?  Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото Тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб. „-  1 Коринтяни 10: 16, 17

 Чашата е една, макар и сокът да е от много гроздови зърна, както е и един хлябът, макар и направен от много житни зърна. Зърното обаче не може да поддържа своята индивидуалност и своя собствен живот, ако трябва да стане хляб за другите; гроздето не може да живее само за себе си, ако трябва да уреди животворящ дух; така че ние виждаме красотата на становището на Апостола за Божиите хора- че са участници в една чаша и един хляб. Няма друг начин да влезем в новата природа, освен да приемем поканата на Нашия Господ да пием от Неговата чаша и да бъдем пречупени с Него като членове на един хляб и да бъдем погребани с Него в Hеговото кръщение на смъртта, за да участваме в славата на Неговото възкресение, чест и безсмъртиe Z.’ 01-76R2772:6