11 Април

„ Нека ходим не по пирования и пиянства…”- Римляни 13:13

Някои имат опиянение по парите, богатството; други- опиянение по бизнеса; други- по дрехите; други- по музиката; други- по изкуството; но ние, като Господни чеда, които имат поглед към новия ден и към великите Божии дела, които ще бъдат постигнати в този ден, трябва нашите сърца да са така погълнати от Божията работа, че тези опиянения, които отнемат достатъчно мислите на другите, светските хора- защото те не са събудени като нас, тъй като не знаят бъдещето, което ние виждаме- трябва да са далече от нашата концепция и курс. Z.’03-123 R3181:4