10 Aприл

„И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно” – 1 Петър 5:6

Наистина не е лесно да се върви по пътя на смирението, непрекъснато да се проверяват човешките аспирации и да се поддържа жертвата на олтара, докато се усвои напълно. Но това е начинът да се изработи нашето спасение на висшето призвание със страх и трепет, да не би да не сме достойни за наградата, обещана на верните победители, които следват стъпките на нашия Предтеча, който беше мил и смирен по душа. Когато ние сме смирени и верни на нашия Господ, той ще ни направи избрани съдове, които носят Неговото име на останалите. Така че когато се изпразним от себе си, Той да ни напълни с Неговия Дух и Неговата Истина, така че да ходим силни в Бога и в Неговата мощ, да вършим храбро службата Му като войници на кръста. Z.’93-7Р1487:5