9 Април

„Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.” – 1 Коринтяни 9:24

За да спечелим победата, ние не само трябва да сложим Божите доспехи, но трябва да бъдем герои и в борбата,  и  в агресивната война срещу похотта на окото и плътта, и гордостта на живота, а и на всички врагове на праведноста и чистотата. Любов- любов към Господа, към Истината и праведноста- трябва да ни инспирира или ние никога няма да сме победители. Любовта сама по себе си, би ни държала верни, дори до смърт и би ни довела до наследството за светиите на светлината. Когато гореща любов ръководи сърцето, то означава, че това сърце е отдадено на Господа и означава, че една десета част от борбата е вече постигната. Но даже и тогава, както апостолът казва ( Юда 21), ние трябва да се държим в Божията любов, в наблюдение, молитва и стремеж; и милостта ще изобилства, където и любовта изобилства. Z.’95-93 R1799:4