8 Април

„Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми”- Евреи 10:38

Отдръпването може в началото да бъде съвсем леко отклоняване от стръмния път на жертвата- може би само поглеждане назад, с въздишка за нещата, оставени там; малко намаляване на скоростта на надбягването, което е пред нас; после малка отстъпка, която компрометира истината в полза на прищявка на падналата ни природа. Така пътят е приготвен като изкуство за темперамента- който бързо  забелязва нашите слаби точки и взима предимство над тях по начин, най-подходящ за нашия случай. Коварно грешките се довеждат срещу нашето осъждане; развличащи удоволствия с показност за праведност, се представят пред нашия плътски ум; и така почти неусетно душата забравя своята „първа любов” към Господ и неговата първа цел за служба и се оттегля надалече от Истината и нейния дух, като не се допуска повече до Светия Божий Дух. Z.’95-93 R1799:1