7 Април

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.” Филипяни 4:19

Ако нямаш изгарящo желание да проповядваш добрите вести на голямата радост, моли се искрено, вярно и неуморно за това и скоро ще го получиш. Ако имаш желание и любов към божията истина, но имаш малки способности за представянето й, моли се за способности, докато използваш тези, които имаш. Ако имаш желание и способности, но малко възможности за проповядване, представи това в молитва, колкото можеш по –скоро, казвайки Му, че ти вярно използваш всички възможности, които имаш. После гледай за разкриване на повече възможности, без да пропускаш от ръцете си и най- малката възможност, която ти се предоставя. Z.’96-163R2006:3