6 Април

„ Но ако страда някой като Християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.”- 1 Петър 4:16

Болест или дискомфорт от всякакъв сорт, отвличащи нашата енергия за служба на Истината, са разрешени от нашия Баща за доказателство на верността и любовта ни; ако не сме изложени на такива премеждия или ако те се разрешаваха мигновено с някакво чудо, Господната служба не би ни струвала никаква жертва и тогава тестът за готовност да устояваме заради истината не би имал смисъл.

Всяка болка или рана от човек или наранени чувства, всяко социално „обезглавяване”, буквално заради истината, става свидетел на духа, доказващ нашата вярност.

И макар и в толкова премеждия, ние трябва да се радваме много, както казват нашия Господ и апостол Петър. Z.’96-166R2007:5