4 Април

„ Както в бял ден, нека ходим благопристойно.”- Римляни 13:13

Всеки трябва да гледа да бъде честен- не само за пари, но и в отношенията си със своя съсед, в отношенията си с братята и, преди всичко- честен в своята изповед към Бога и вярата. Тестът се прави в тази връзка и тези, които обичат делата на хората, повече от Божиите дела и които безчестно са готови да изповядват и твърдят лъжа, ще бъдат предадени на своята собствена лъжа, ще им бъде позволено да унищожат своята вечна полза и ще се докаже, че са негодни за Царството- независимо за какво друго, в края на краищата, те биха се оказали годни. Z.’03-122R3181:3