3 Април

„Нощта премина и деня наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.”- Римляни 13:12

Делата на тъмнината могат да бъдат всякакви, като не биха устоявали на най-пълно изследване; като не биха устояли на одобрението от светлината на новата диспензация, ако са известени в нея.

Нека не забравяме, че ние принадлежим на новата диспензация, не на старата и затова трябва да живеем в съответствие с нашето гражданство и нашите отговорности към Принца на светлината и в опозиция на принца на тъмнината, неговите дела и неговите пътища. Z.’03-122R3181:1