2 Април

„И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.”- Галатяни 6:10

Християнинът е готов да върши добро за сметка на своето собствено време и удобство за всички хора, но той е готов да отдаде живота си за братята- той трябва да търси възможности да заложи живота си ден след ден, в смисъл на отдаване на своето време за споделяне на истината или подпомагане на господните братя в каквото и да е отношение, да поставят Божиите доспехи и да устояват в деня на Злия. Z.’03-121 R3180:3