1 Април

„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение”- Марко 14:38

От какъв вид може да бъдат изкушенията, ние не можем ясно да разпознаем, докато те са върху нас; но ако знаем всичко за тях предварително, те биха били леки изкушения. Затова винаги наблюдавай и се моли; защото единствения сигурен път е да бъдеш подготвен; защото твоя противник, дяволът, търси кой може да завладее. Той знае твоите слаби места и е готов да вземе предимство над тях. Ние всички се нуждаем от милостите на Духа в нашите сърца, а също и на Божията милост „да помогне в нужда”, за да победим.

„ Моят Дух ще ти бъде пазител,

Когато десет хиляди врагове изникнат,

Причинителите на греха натискат твърдо,

За да те отдалечат от наградата”    Z.’03-119R3179:1