31 Март

„Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.”- 1 Тимотей 6:12

Независимо дали нашата битка е от обществено естество или е повече частен характер, трябва да е битка: и даже повече- трябва да има прогрес и победа, иначе не бихме никога били възприети  като „победители” от нашия Господ.

И друга мисъл трябва да се зароди в умовете на всички ни… Бог в съставяне на оценката си за нас, ще ни познае по духа, който действа в нас, отколкото според резултатите, постигнати от нашите усилия… В светлината на това нека видим, че не само каквато мощ ръцете ни имат, ще изработят, но също и че всяка жертва и подарък за Господ и неговата кауза, трябва да са изпълнени с толкова любов и отдаване, че Господ със сигурност да ни одобри; така че те да са изработени от любов към Него, а не от празна слава. Z’03-91R3166:3