Март 30

„Понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и благочестие.”-2 Петър 3:11

Божието подобие не може да включва никакви вредни клюки, никакви нечисти и несвети диалози, никакви нелоялни и бунтовни думи. Нека всички такива неща са далече от тези, които се наричат с Христовото име в истина и искреност. И нека ежедневно да нагаждаме баланса си с нашия Господ; да сме сигурни, че никакви празни думи, за които не сме се покаяли и следователно не са ни простени, не стоят срещу нас…Ако ежедневно ние се явяваме пред Бог и търсим неговата милост, за да получим по-голяма побеждаваща сила през всеки следващ ден, ние ще бъдем оправдани и ще стоим одобрени пред Бог чрез Христос, имайки свидетелството на Неговия Свети Дух с нашия дух, така че да сме приятни и приемливи за Него. Z’96-33R1938:5