29 Maрт

„ Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога”- Ефесяни 2:8

Като членове на пропаднала раса, за нас е невъзможно да вършим някаква работа, която нашия свят Бог би възприел… Нашето сегашно състояние като Нови създания не е резултат на нещо, което старото създание е направило или би направило. То не е от нас самите, то е дар от Бога. Този урок трябва напълно да се оцени, макар и да продължаваме да бъдем в опасност от провал… Така че далече от всяко съображение, че Новото Създание е еволюция на старото, Апостолът ни кара ясно да разберем, че това е ново, отделно създание. Ние сме сътворени в Исус Христос, Божие произведение… приготвено за добри дела, а не от добри дела.Z’03-9OR3166:4