28 Март

„Съучавствувай в страданията като добър войник Исус Христов.”- 2 Тимотей 2:3

Добрият войник не води дебати върху каузата. Очаква се той да се е установил върху нейната справедливост и праведност още преди да се е включил в службата. След това той засвидетелства и защитава противоречията върху каузата. Той е готов да изразходи всичко, дори себе си, за да я защити.

Славно нещо е да се служи на Христос с честност и пълна вярност. Неизразима радост е да бъдеш на вярната страна, знаейки че зад кървавото поле и долината на сенките, е входът към изобилието, радостта и мира на триумфалния Цар на царете.

Заради тази надежда никой не трябва да отстъпва в трудността на битката, никой не трябва да се плаши от яростта на врага, никой не трябва да трепери от опасността на глада, жаждата, голотата, раните или смъртта. Z.’03-84 R3162:6; 3163:1