26 Март

„Не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй, да не спим както другите.”- 1 Солунци 5:5,6

Християнинът като възпитаник на Бога и ученик в школата на Христос се моделира за място в Хилядогодишното Царство- за да споделя неговата славата,  чест и безсмъртие. Въпреки това, ние виждаме необходимостта от често предупреждение в Писанията, че Божият народ трябва да стои буден; не за тези ,които са задрямали, нито за тези, които са бездейни, не за тези, които са претоварени с грижите на този живот; но да бъдат пламенни в духа, служещи на Бога. Тяхната служба е, на първо място, довеждане до хармонична близост с Божията воля и до възможно най- близък образец на Бога; и на второ място, самите те като пример и образец, да помогнат на  останалите призовани по същия стръмен път. Z.’03-70R3156:5