25 Март

„И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.”- 2 Петър 3:17,18

Ние растем със знание, когато взимаме в предвид Божиите обещания и с вяра ги прилагаме към себе си и търсим да различим в нашия живот изпълнението на тези обещания; ние растем едновременно с това в милост, защото всяко късче знание, ако не попадне в добро и искрено сърце и не допринесе до съответното подчинение и праведност (милост), не бихме били подготвени за следващата стъпка на знание и бихме били спрени или дори върнати назад. А загубата на знание, би довела до съответната загуба на милост, така че съответната загуба на милост, би довела до съответната загуба на знание… във вървежа към тъмнина, обещанията на Господ изглеждат все по-неясни и мъгливи, в пропорция нашата доброта и милост би се превърнала в отдаване на света или в грях. Z.’03-70 R3156:4