24 Март

„Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.”- Евреи 13:5

Защо тогава трябва да се боим- какво човек може да ни стори или да ни наскърби във връзка с Господната служба, щом нито Сатана, нито някаква друга зла сила, могат да надделеят над нас? Въпреки това, ние трябва да покажем нашата преданост, не само като стремеж, но и като благоразумие… затова трябва да пристъпваме към Господната работа като че ли цялата отговорност лежи върху нас, но в сърцата си ние знаем, че цялата отговорност лежи върху Господ.

Отдавна някой беше казал:”Аз съм безсмъртен, докато моята работа се приключи.”; и ние трябва да разчитаме на това, защото практически е вярно за всички, които са ангажирани в службата на Господ ,”Скъпоценна е пред Господа смъртта на неговите светии”- Z’03-41