23 Mарт

„Припомняйте си още за първите дни, когато откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.” – Евреи 10:32,33

И най-силният от братята има нужда от помощ, от окуражаване, от съдействието на другите. Бог така е наредил, че да не можем да се чувстваме достатъчни сами за себе си и че дори правилното изучаване на Господните дела да изисква сътрудничеството, окуражаването, съчувствието и любовта на нашите съработници на лозето. Кой, роден в труда и жегата на службата в Евангелския ден, не споделя тези мисли? Това е начин за много от Божиите чеда, които нямат голям талант или възможност за служба, да станат съработници и да помагат в Евангелската дейност. Z’03-4ОR3144:1