22 Март

„ Защото ако бихме сами себе си съдели, не бихме били съдени. Но когато биваме съдени, наказваме се от Господа, за да не бъдем осъдени наедно със света.”- 1 Коринтяни 11:31,32

Констатирането на печалби и загуби като Ново Създание и как, кога и къде те идват при нас през постоянната борба със света, плътта и дявола, със сигурност би ни донесло полза, ако ги считаме за привлекателни в очите на Бога. Духовните Израелтяни … трябва да живеят ежедневно и ежечасно в близост с Първосвещеника. Кръвта на милия ни Избавител трябва да бъде постоянно призовавана, за да изчиства и най- малкото осквернение на съвестта, така че сватбената одежда от нашия Господ, която изобразява праведност, да не стане захабена, а и най- малкото петно да бъде премахнато, за да я имаме „без петно или гънка или без каквото и да е било”. Z.’03-4,3 R3125:4,3