21 Март

„Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят.” Матей 5:44

Това е начин да се изследва истинското състояние на сърцето спрямо такива. Бихте ли с удоволствие вършили добро за тях и бихте ли им помагали, доколкото е възможно, да видят те грешния си път и да се поправят? Можете ли с нежност да се молите за тях и търпеливо да понасяте техните слабости, тяхното невежество, липсата на развитие и да се опитате чрез благороден пример да им покажете по-добрия път? Ако такъв е случаят, то тогава грехът е този, който презирате, а не грешникът. Грехът трябва да мразите, но грешникът – никога. Нека любовта да държи човеците, докато дойде Господния непогрешим съд, който само може да декларира, че грешника и греха са неразделно свързани помежду си. Z.’91-141 R1330:6