20 Maрт

„Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”- Йоан 8:31,32

Божията истина не може да дойде от никъде другаде, освен от назначените Божии канали: а това са нашия Господ, апостолите и пророците. Да се устоява доктрината, изложена в техните вдъхновени писания, да се изучават те и да се размишлява върху тях, да се вярва безусловно в тях и с увереност да се приспособява нашия характер към тях- това означава устояване в Словото на Бога. Ако устояваме в Божието Словото като честни и искрени ученици, ние действително „ще знаем Истината”, ще бъдем „твърди във вярата”, ще бъдем „способни да дадем обяснение на надеждата, която е в нас”, ще „поддържаме искрено вярата, която е предоставена на светиите”, ще  „ воюваме в добрата битка”, ще „свидетелстваме за добрата изповед” и „твърдо ще устояваме на изпитанията като добри войни на Исус Христос” до края на живота си. Z.’03-61 R3153:5