19 Март

„Като послушни чеда, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си; но както е свят Онзи, който ви е призовал, така бивайте свети в цялото си държане.”- 1 Петър 1:13,14

Някои Християни имат грешната идея, че Бог прави цялото скрояване на личността и затова  Неговите деца трябва да бъдат едва ли не пасивни в ръцете Му; но Петър не изразява това. Той ни призовава да скроим себе си според божествените инструкции. Има работа, която да се свърши в нас и за нас и тези, които не стават и не я вършат, а стоят и чакат пасивно Господ да направи чудеса за тях, са жестоко измамени и позволяват врага да вземе предимство над тях, като ги обвърже от краката до главата и ги запрати във външната тъмнина, освен ако не се раздвижат и не започнат да работят върху своето спасение със страх и трепет. Z.’03-55R3150:1