18 Март

„Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.”- 1 Петър 1:13

Да имаме препасване ”през чреслата на вашите помисли” за дълго, стабилно и отдадено старание, „да бъдем трезви”: не допускай да бъдеш превъзбуден или в подтик на възбуда да изхабиш цялата своя духовна жизненост за кратко време и след това да се върнеш в студенина или в разочарование, но изцяло да обмислиш и да се подготвиш за дълго търпеливо преодоляване на всички видове поучения и изпитания на вярата, а също и търпение, което победителят е необходимо да докаже, за да се види, че е  достоен за благословената награда, обещана на „този, който победи”. Състезанието, поставено пред нас, не трябва да се избяга на пресекулки, а с „ постоянство в добре направеното. Z.’03-54R3149:3