17 Март

„Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се оънеме и това, което има.”- Матей 25:28,29

Защо мъжът, който има един талант е избран за илюстрация на погребване на таланта? За да се покаже отговорността на тези, които имат най-малко: че нашият Господ очаква дори от най-малките от Неговите посветени да знаят и да използват таланта, който притежават и че Той няма да отсъди за невинни дори тези, с най-малка възможност за служба за Него, за братята и истината, а също и тези, които пренебрегват упражняването на таланта за служба. Z.’01-59 R2765:1