16 Март

„Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята… Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.” – 1 Йоан 3:14,16

Един от последните изпитателни тестове към тези „братя” и може би един от тестовете, на които ще пропаднат много от тези, които ще се събудят, е тестът на любовта към братята. Изглежда много ще пропаднат по този параграф и затова ще се считат за недостойни да влезнат в изобилието на Царството.

Ако някой е особено слаб и може да се препъне, истинският войник на кръста няма да го презре, нито да се скара, тъй като дори по-мъдрия брат, нашият Капитан не би направил това. А напротив – той ще бъде по-наблюдателен и готов да се притече на помощ на по-слабия, макар самия той да би се радвал повече на компанията на по-силните. Z.’99-88R2453:4,5