15 Март

„А който е преведен пред Мене, ще живее чрез вяра”- Евреи 10:38

Не е достатъчно да получим първия импулс на живот чрез вяра, но за да преминем от смъртта към живот, ние трябва да продължим да получаваме подходящата духовна храна, така че да израстваме: ние трябва да вървим с вяра, следвайки ръководството на Светия дух чрез Словото на истината.

Животът с вяра е индивидуален въпрос, както по сърце, така и по ум. Това означава много повече от приемане на доктрината, която се счита за библейска и следователно- истинна; а означава асимилиране на това, което сме доказали, че е Истина, така че нейните принципи да станат наши и нейните обещания- наше вдъхновение. Z.’95-92,93R1798:3; 1799:4