14 Март

„Който не се гневи бързо е по-добър от храбрия, и който владее духа си – от завоевател на град.”- Притчи 16:32

Гневът под формата на омраза, злоба, кавга, завист трябва да се отстрани от тези, които искат да наподобяват скъпия Божи Син. Гневът е правилно употребен в смисъл на праведно възмущение срещу тези, които вършат зло, грехът в неговите различни форми, но въпреки това, трябва да се изразява с голяма умереност, подкрепена с любов, защото може да възникнат обстоятелства, в които би било грешно, ако не се използва праведният гняв. Z.’96-279R2068:5