13 Март

„И тъй ние, които сме прозрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. Само нека (имаме за правило) да живеем според това, в което сме достигнали (същото да мъдруваме).”- Филипяни 3:15-17

Незаменимо е за тези, които са достигнали до линията на съвършената любов, да се занимават активно със службата на нашия Господ, да отдават живота си за братята…Така трябва да се отстоява не само като представители на Бога и неговите принципи за праведност,но като представители на тези, които са отдадени в Бога, със силата на неговата мощ и чрез вяра в Неговото слово- готови с желание и ефективност да окуражават другите участници в състезанието- надбягване, така че те също да достигнат до „крайната линия”. Z.’01-10 R2755:5