12  Март

„ А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра.”-1 Тимотей 1:5

Затова ние трябва да имаме предвид ясно наум факта, че крайните отношения за нас и с нас, както и решаващото значение на всички божествени обещания, направени към нас, са развиване на любов, която е наподобяваща Бог, защото Бог е любов. И за да имаме тази любов, развита в нас, в смисъла и до степента, която Бог възнамерява, то тя е необходимо да идва от чисто сърце, в пълно съгласие с Господ и Неговия закон за любовта и като пълен антагонист на Противника и неговия закон на егоизма. Z.’00-360 R2735:1