9 Март

„Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.” – Евреи 6:10

Никое дете на Бога не трябва да допуска дните на днешната жътва да отминават, без да се използва златната възможност за служба и сътрудничество, като търси всеки ден начин да развее знамето на Царството за себе си, а и публично да изявява възхвала към Този, който го е извикал от тъмнината в светлина; или всеки ден да търси сътрудничеството на другите, които Бог, чрез своето провидение, е поставил на по-благоприятна позиция за обществена служба. Z.’03-59R3152:3