Март 8

„Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.”- 1 Коринтяни 12:18

Никой участник в Христовото тяло не може да каже, че той няма нужда от друг съучастник, както и че никой участник не може да каже, че той не е способен да направи нищо за службата на Тялото. Под ръководството на нашия велик Водач, всеки член, който е изпълнен със Светия дух и има силно желание да Му служи, би могъл да го прави. Когато времето за награда ще дойде, кой знае кой от смирените би бил възнаграден с това, че е бил полезен както Павел и Аполо, както Акила и Пресила, които по различни начини са служели да окуражават и подкрепят техните братя в работата по Божието дело.Z.’03-59R3152:2