7 Март

„Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас.”- 1 Йоан 4:12

Независимо дали аз означавам нещо или нищо в Божиите очи, Той ме оценява според моята любов – към Него, към братята, към Неговата кауза за света и дори към моите врагове- изразена независимо като познание, слава или красноречие…

Затова в измерването на характера, ние трябва да сложим на първо място любовта и да я считаме за най-висш тест в нашето приближаване и възприемане от нашия Господ…

Тези, които са родени от Светия дух, трябва да бъдат от добра закалка. По никакъв друг начин ние не можем да изразим нашата възхвала към този, който ни извика от тъмнината в своята чудесна светлина, освен чрез проявяване духа на любовта в нашето ежедневие.  Z.’03-56,57 R3150:3; R3150:4; R3151:2