6 Март

„…защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея.”- Филипяни 4:11,12

Ако намираме, че нашият житейски опит е многообразен, ние можем да направим заключение, че Господ вижда, че ние се нуждаем и от двете – и от благоденствието, и от нещастието в тяхната пълна сила, за да ни инструктира и обучи както трябва за позицията, която ни е определил за в бъдеще. Нека тогава, както апостолът е направил, да се научим как да бъдем в изобилие, без да позволяваме изобилието от земни богатства да ни отклони от нашата клетва на посвещение; и да се научим как да бъдем в липса (в нужда) и все пак да не искаме повече от това, което Господната мъдрост и провидение виждат най-добре да ни дадат – да бъдем задоволени. Z.’03-10R3129:6