5 Март

„ Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте”- Филипяни 4:8

Неща, които са добродетелни и стойностни, неща във всякаква степен достойни за похвала- благородни думи, благородни дела или нечие благородно настроение- ние можем безопасно да размишляваме върху тях и като резултат, бихме намерили себе си израстващи в тези идеали, от които нашия разум и природа се захранват. Бихме се намерили все повече трансформирани от обновяването на нашия разум и приближаващи се все повече до подобие на великия наш Господ Исус Христос, като се променяме в слава, инч по инч, стъпка по стъпка, малко по малко в нашия сегашен живот; и когато мисли ни се поддържат в съюз с нашия Господ, ние бихме взели участие в Първото Възкресение, което би ни усъвършенствало завинаги в образ и подобие на нашия Господ. Z.’03-9R3129:3