4 Март

„ Всичко…, що е чисто, що е любезно, що е благодатно…- това зачитайте”- Филипяни 4:8

Ние трябва да обичаме и култивираме това, което е чисто до такава степен, че нечистото да бъде болезнено за нас, печално и ние ще искаме да го изтрием от паметта си и това може да се постигне чрез непрекъснато мислене за нещата, които са чисти и да избягваме прокрадването на мисли, които са нечисти. Ние трябва да разпознаваме истинската красота и да я почитаме. Когато ние бихме мислили за най-чистите неща, то трябва по необходимост да извисим нашата мисловна представа до възможно най- висока степен и, доколкото можем, да различим красотата на перфектния характер на нашия Бог и на нашия Господ Исус Христос, като пропорционално покажем красотата към последователите на Исус, които вървят в Неговите стъпки. Z.’03-9R3129:3