3 Maрт

„ Всичко що е праведно,… това зачитайте”- Филипяни 4:8

Ние не позволяваме на нашия разсъдък да върви по линията на несправедливостта и ние трябва да се научим да прилагаме теста на справедливостта към всяка наша мисъл, дума и действие, като се учим в същото време да показваме поведение към останалите от различна гледна точка- доколкото разума може да позволи- от гледната точка на милостта, прошката, жалостта, услужливостта. Но ние не можем да бъдем твърде внимателни как да критикуваме всяка мисъл, която ни хрумне, всеки план, който разработваме, така че линията на справедливостта на словото в никакъв случай да не бъде нарушена от нас с одобрението на сърцето. Z.’03-9R3129:3