2 Март

„Всичко що е истинно, що е честно… – това зачитайте” – Филипяни 4:8

Който одобрява лъжата или преувеличението, осквернява себе си, в по-малка или в по-голяма степен. Който изчиства мислите си, избягва преувеличението и т.н. е на ниво пречистване на ума и на целия характер. Но това не е достатъчно, за да сме сигурни в истинността на нещата. Ние трябва да ги тестваме по-нататък и да ги разпознаем до каква степен те са почтени, благородни; въпреки че нашият Господ е покрил долните черти със своя характер и възнамерява да ги покрива до края, независимо от това, ние не можем да одобряваме нашето низко положение, но напротив – трябва да желаем истинско благородство и най-високия стандарт за почтеност в нашите сърца, в нашите мисли, във всички отношения с Бог и нашите събратя. Z.’03-9R3129:2