1 Март

„ Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса”- Филипяни 4:7

Тук се има в предвид не нашият собствен мир. А мирът от Бога- мирът, който идва при нас от осъзнаването на Божията сила, доброта и желание да ни държи за дясната ръка като Негови деца. Мисълта е, че този мир ни пази непрекъснато като воин на стража, който посреща предизвикателствата на всяка враждебна или обезпокояваща мисъл и страх. Той държи всеки християнски ум, така че сърцето да има мирът на Бога, общението с Него, предпазване на мислите и техните мотиви като го инструктира и подкрепя с божията сила, мъдрост и любов.Z.’03-8 R3128:6