29 Февруари

„Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него”- 1 Йоан 4:16

Справедливостта изпълва мярката, но любовта я разклаща, притиска, обсипва и прелива над справедливостта. Тя не е нещо, което се проси, нито нейната липса е за оплакване, но с благодарност да се оценява като благосклонност и щедро да се връща обратно. Всеки, който я жадува, трябва да я иска в най-висш смисъл- в смисъла на възхита и благоговение. Но този вид любов е най- скъпа и единственият начин да я запазим е да демонстрираме благородство на характера, което се поражда от останалите, които са истински благородни. Z.’02-266R3071:1