27 Февруари

„Вашата кротост да бъде позната на всички човеци”- Филипяни 4:5

Гръцката дума „ кротост” тук изглежда носи значението „ разумност”и не е стриктно взискателна към нашите права. Милост и снизходителност са определено качествата, които се изискват към тези, които биха се причисли като членове на тялото на Осветените. Вярност в изпълнението, колкото е възможно, защото справедливост ще се изисква от нас и милост във връзка с всички останали изисквания към другите, това трябва да бъде нашето правило: така бихме били деца на нашия Баща, който е на небесата, защото той е мил и милостив към неблагодарните.Z.’03-7R3128:2