26 Февруари

„Радвайте се всякога в Господа; и пак ще кажа: Радвайте се.”- Филипяни 4:4

Ние не можем да имаме твърде много радващи се Християни, нито те могат да са много радостни, ако се радват в Господа. Тази радост не е нужно да бъде експанзивна, нито пък е нужно обратното. Това предполага спокойствие, щастие, мир, удоволствие за душата, както и не означава, че шумните демонстрации на радост са съществени, както някои, изглежда, грешно мислят… Тези, които могат да са „радостни всякога” са тези, които живеят много близо до Господа и които могат винаги да се чувстват в единение с Него и че Неговата защита и грижа са винаги върху тях, и че Неговото обещание е сигурно- че всички неща ще работят съвместно за тяхното най- добро благосъстояние като Нови Създания. Z.’03-7R3128:2