25 Февруари

„ Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”- Матей 4:4

Ние трябва да научим урока, че човешкият живот се състои не само от нещата, които притежаваме- храна и дрехи- но че човешкият живот в най- пълен, дълбок и възвисен смисъл зависи от пълното подчинение на божията воля- внимателно следене на всяка дума, която излиза от Божиите уста-всеки съвет, всяко окуражаване, всяко обещание е необходимо за развитието на тези, които са призовани от Бога за вечен живот като сънаследници с Неговия син в Царството. Тогава нека като ученици, като възпитаници на нашия Господ Исус все по- дълбоко да съхраним в паметта си и да действаме в съответствие с думите на този текст. Z.’02-246,248R3058:5; 3060:4