24 Февруари

„ Понеже това, което бе невъзможно за Закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на Закона в нас, които ходим не по плът, но по Дух”- Римляни 8:3,4

Какъв комфорт и утеха има в това уверение. Това са наистина думи на живот! Те ни инспирират с надежда! Ако Бог възприема съвършеното намерение на сърцето, вместо абсолютната съвършеност на плътта, тогава ние наистина имаме надежда за постигане на стандарта, който Той направи за нас- стандартът на съвършенствотo… Ние можем да вървим по Дух, въпреки че нашите смъртни тела са ограничени и не можем да изпълним изискванията на Духа. Нашият разум може да върви по Дух, нашите намерения могат да бъдат перфектни и това е, което нашият Небесен Баща търси от нас- съвършенство в намеренията. Z’02-248 R3060:1