23 Февруари

„Аз ще те вразумя и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам като върху теб ще бъде окото ми.” – Псалм 32:8

Един от най-важните уроци, които духовният Израел трябва да научи, е да търси Господното ръководство във всички сфери на живота – никога да не предприема временни или духовни начинания, без да потърси дали Божията воля има в предвид същото… Ние вървим към Ханаан и знаем, че други изпитания ни очакват и трябва да ги преодолеем, преди да наследим обещанията. Урокът за нас е бързо и изцяло подчинение на Бога, без негодуване – а с радост; и това може да се очаква от тези, които са научили предишните си уроци, но преди всичко, урокът на вярата – доверие в Божията сила, доброта и вярност. Z.’02-251,249R3062:1; 3061:1