22 Февруари

„Не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, което имате” – Евреи 13:5

Егоистичните молитви са твърде скъпи. Някои са постигнали богатство и са загубили истината и службата за нея; някои са постигнали здраве, само за да открият, че с него получават други изпитания, не по-леки: някои имат обратно своите близки, изтръгнати от челюстите на смъртта, само за да пожелаят след това Бог да не беше отговарял на молитвите им или по-точно да пожелаят да биха възприели божията мъдрост и провидение доверчиво, изцяло, без оплакване… Духовният Израел трябва да използва мъдро такива неща, които са по силите им, възприемайки всичко като божи подарък с благодарност; но техните искания трябва да са за духовни дарове – включващи търпеливо издържане и вътрешно задоволство. Z.’02-250R3061:3