21 Февруари

„Защото ти си моя канара и крепост; затова заради името си ръководи ме и управлявай ме”- Псалм 31:3

След като нашия Господ ни е дал определени уроци и опит като някои от тях са дошли в тиха и спокойна среда, редът може обаче да бъде променен и индикацията за божието провидение да доведе до някои съкрушаващи условия, които са едновременно благоприятни и неблагоприятни в някои отношения, като биха довели до нови обстоятелства и състояния. Не подобава на духовния Израел да недоволства или се оплаква, или дори да изразява избор; но да търси Божието ръководство. Ако той може да различи управлението на божественото провидение, дори и в пустинни условия, по-сухи и нежелани, отколкото са били преди, то той трябва да следва ръководството на нашия Господ безрезервно и с песен на вяра и доверие. Z.’02-249R3060:6

22 Февруари