19 Февруари

„ За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът и съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.” Тит 1:15,16

Колко страшно състояние е това и колко предпазливи трябва да бъдат всички Божии чеда, не само да имат чисти сърца, чист разум, но също да държат своята съвест чиста, в съответствие с Божието слово. Това състояние може да се поддържа само чрез себеоценка, стриктна и честна, според стандарта, който Бог ни е дал – неговият Закон на любовта. Z.’99-214R2516:6