18 Февруари

„Господ Вашия Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа Вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.”- Второзаконие 13:3

Царството е предназначено само за тези, които чрез божието благоволение ще станат по сърце като Исус; които ще обичат Господа с цялото си сърце и цялата си душа и ще могат да кажат: „Не моята воля, но твоята воля, о, Боже, да бъде”. Никакви други условия не са необходими, освен пълното отдаване на Бога, за да станем приемливи за Царството, защото никакво друго условие не представя пълното себеотдаване и любов към Бога. И нека не забравяме, че всички небесни неща, които „око не вижда и ухо не чува, нито са влизали в сърцето на човек” Бог е запазил за тези, които го обичат безпределно.Z.’98-40 R2258:2