17 Февруари

„Вземете Моето иго върху си, защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“- Матей 11:29,30

Тези, които носят този хомот  имат уверението от божественото Слово, че всички неща работят съвместно за тяхно добро; че колкото по-тежък е товарът, толкова по- голямо ще е благословението и наградата; колкото по- тежки са тестовете през сегашното ни време, толкова по- бляскава ще е славата ни и по-светъл ще е  характера ни , по- сигурно ще е  полирането  и нагласяването ни за небесното Царство. От тази гледна точка всеки товар е лек, защото оценяваме игото си и е толкова лесно и  основателно; и е толкова лек товарът, защото Господ е с нас в този хомот. Z.’00-137 R2625:5